Dupont™ Corian®

Corian® 2002.

Dupont™ de Nemours Corian®.

Plateau recto/verso